โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
 
  Apr 23, 2014 22:21  
     
   
Home
อาคาร-สถานที่
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
แผนที่โรงเรียน
ระบบประกันคุณภาพ
ประกาศข่าว
กิจกรรมน่าสนใจ
ค่ายอนุรักษ์ ม.ปลาย
กิจกรรมเข้าค่าย ลส. - นน.
กิจกรรม/ผลงานนักเรียน
ทัศนศึกษา
คณะครูศึกษาดูงาน
ข่าวสาร/กิจกรรม
รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
รวมน้ำใจสู่น.พ.ม.
วันวิชาการ
แนะนำโรงเรียน
ระเบียบการ
หลักสูตร
80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ
งานโรงเรียน
ข้อบังคับนักเรียน
กิจกรรม
Home > กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการแบบองค์รวม
กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการแบบองค์รวม
 

กิจกรรมการเรียนบูรณาการแบบองค์รวม

"จุดประกายความคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

วันที่ 16 สิงหาคม 2556

ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

 
counter     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม . Power by   Mnet Solution