ปฏิทินโรงเรียน

กำหนดการเปิด-ปิดการเรียนการสอน

ปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ

จ. 3 – อ. 11
สิงหาคม2563
ถ่ายรูปบัตรนักเรียน
พฤ. 6 – อ. 11
สิงหาคม2563
ตรวจสุขภาพประจำปี
จ. 10 – ศ. 14
สิงหาคม2563
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
พ. 12
สิงหาคม2563
หยุดเรียนวันแม่เเห่งชาติ
จ. 17 – ศ. 21
สิงหาคม2563
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ศ. 11
กันยายน2563
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
จ. 7 – ศ. 11
กันยายน2563
สอบกลางภาค ม.ต้น เเละ ม.ปลาย ทุกระดับชั้น กลุ่มศิลปะ สุขศึกษา – พละ และการงานฯ 30 คะแนน กลุ่มอื่น ๆ 20 คะเเนน โดยจัดสอบเอง
จ. 5 – ศ. 9
ตุลาคม2563
ส่งข้อสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น
อ. 13
ตุลาคม2563
หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
จ. 12 – ศ. 16
ตุลาคม2563
จัดสอบเก็บคะเเนน ครั้งที่ 3ม.ต้น เเละ ม.ปลาย ทุกระดับชั้น กลุ่มศิลปะ สุขศึกษา – พละ และการงานฯ 30 คะแนน กลุ่มอื่น ๆ 20 คะเเนน โดยจัดสอบเอง
ศ. 23
ตุลาคม2563
หยุดเรียนวันปิยมหาราช
พฤ. 29

ศ. 30
ตุลาคม2563
เริ่มสอบปลายภาค