หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การเลื่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากกำหนดเดิมวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เลื่อนออกไปก่อนจนกว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) และกระทรวงศึกษาธิการจะอนุญาตให้โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเรียนได้

admin

June 12, 2021

มาตรการรักษาระยะห่าง Social Distancing

Social Distancing หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมนี้สามารถเข้าใจง่าย ๆ คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม

admin

June 13, 2020

สารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลบุคลากร

เว็บไซต์น่าสนใจ

สทศ

สสวท.

MyTCAS

กระทรวงศึกษา