หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio ได้จำนวน 59 คน

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 59 คน ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ระบบ TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio ซึ่งระบบ TCAS คือ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนสามารถยื่นความประสงค์ขอคัดเลือกได้ 4 รอบ ประกอบด้วย แบบที่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบบที่2 โควตา (Quota) แบบที่3 รอบแอดมิชชั่น (Admission) แบบที่4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สรุปรายชื่อสถาบันและจำนวนที่เข้าศึกษาต่อ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 คน 2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 6 คน 3) มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 คน 4) สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร จำนวน […]

Web Master NPM.AC.TH

February 23, 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่สอบผ่านมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. – 11.00 น. (ลงทะเบียน 07.30 น.) ส่วนนักเรียนที่ไม่พบรายชื่อและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อให้เขียน “ใบคำร้องต่างๆ ของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” อยู่ในเล่มระเบียบการ หน้า 17 ค่ะ

Web Master NPM.AC.TH

February 17, 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่สอบผ่านมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. – 11.00 น. (ลงทะเบียน 07.30 น.) ส่วนนักเรียนที่ไม่พบรายชื่อและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อให้เขียน “ใบคำร้องต่างๆ ของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” อยู่ในเล่มระเบียบการ หน้า 7 ค่ะ

Web Master NPM.AC.TH

February 10, 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ตัวสะกด ห้องสอบ และลำดับที่สอบ พร้อมเขียนลงบัตรสอบให้เรียบร้อยสอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (ลงทะเบียนเข้าสอบ เวลา 07.30 น.)

Web Master NPM.AC.TH

February 1, 2023

คำถามที่พบบ่อย สำหรับนักเรียนประเภทเข้า ม.1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

คำถามที่พบบ่อย ๆ สำหรับนักเรียนประเภทสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ปีการศึกษา 2566

Web Master NPM.AC.TH

January 26, 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ตัวสะกด ห้องสอบ และลำดับที่สอบ พร้อมเขียนลงบัตรสอบให้เรียบร้อยสอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (ลงทะเบียนเข้าสอบ เวลา 07.30 น.)

Web Master NPM.AC.TH

January 25, 2023

สารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลบุคลากร

เว็บไซต์น่าสนใจ

สทศ

สสวท.

MyTCAS

กระทรวงศึกษา

กิจกรรม