หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย สำหรับนักเรียนประเภทเข้า ม.1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

คำถามที่พบบ่อย ๆ สำหรับนักเรียนประเภทสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ปีการศึกษา 2566

Web Master NPM.AC.TH

January 26, 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ตัวสะกด ห้องสอบ และลำดับที่สอบ พร้อมเขียนลงบัตรสอบให้เรียบร้อยสอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (ลงทะเบียนเข้าสอบ เวลา 07.30 น.)

Web Master NPM.AC.TH

January 25, 2023

ขั้นตอนการสมัครเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ เปิดรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 รูปแบบการสมัครออนไลน์ 100% สำหรับนักเรียนประเภทสอบเข้า ***โควตา ไม่ต้องสมัครผ่านระบบนี้ ให้ติดต่อครูแนะแนวหรือครูประจำชั้นสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่*** ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับสมัคร ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับสมัคร ผ่าน iPad, Tablet and Mobile ขั้นตอนการตรวจเช็คสถานะการสมัครเรียน

Web Master NPM.AC.TH

December 3, 2022

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ผ่านมาตรฐาน และได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนในสถานศึกษา

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม “ผ่านมาตรฐาน” สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าให้สามารถใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้

admin

November 2, 2021

สารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลบุคลากร

เว็บไซต์น่าสนใจ

สทศ

สสวท.

MyTCAS

กระทรวงศึกษา