ประกาศเปิดรับสมัคร รอบ 2 : โครงการกีฬาฟุตบอล

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบ 2 : โครงการกีฬาฟุตบอล นักเรียนที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง โดยการเตรียมร่างกายให้พร้อมในการทดสอบฝีมือ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เริ่มทดสอบตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในวันสมัคร ประกอบด้วย 1) บัตรประชาชนนักเรียน 2) ทะเบียนบ้านนักเรียน 3) ชุดกีฬา 4) รองเท้าสำหรับพร้อมลงสนาม