ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกโครงการกีฬาฟุตบอล เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกโครงการกีฬาฟุตบอล เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยจะดำเนินการรายงานตัว และมอบตัว ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนของสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และนักเรียนต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง