ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่สอบผ่านมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. – 11.00 น. (ลงทะเบียน 07.30 น.) ส่วนนักเรียนที่ไม่พบรายชื่อและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อให้เขียน “ใบคำร้องต่างๆ ของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” อยู่ในเล่มระเบียบการ หน้า 17 ค่ะ

Web Master NPM.AC.TH

February 17, 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนที่สอบผ่านมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. – 11.00 น. (ลงทะเบียน 07.30 น.) ส่วนนักเรียนที่ไม่พบรายชื่อและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อให้เขียน “ใบคำร้องต่างๆ ของนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” อยู่ในเล่มระเบียบการ หน้า 7 ค่ะ

Web Master NPM.AC.TH

February 10, 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ตัวสะกด ห้องสอบ และลำดับที่สอบ พร้อมเขียนลงบัตรสอบให้เรียบร้อยสอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (ลงทะเบียนเข้าสอบ เวลา 07.30 น.)

Web Master NPM.AC.TH

February 1, 2023

คำถามที่พบบ่อย สำหรับนักเรียนประเภทเข้า ม.1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

คำถามที่พบบ่อย ๆ สำหรับนักเรียนประเภทสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ปีการศึกษา 2566

Web Master NPM.AC.TH

January 26, 2023

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ตัวสะกด ห้องสอบ และลำดับที่สอบ พร้อมเขียนลงบัตรสอบให้เรียบร้อยสอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. (ลงทะเบียนเข้าสอบ เวลา 07.30 น.)

Web Master NPM.AC.TH

January 25, 2023

ขั้นตอนการสมัครเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ เปิดรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 รูปแบบการสมัครออนไลน์ 100% สำหรับนักเรียนประเภทสอบเข้า ***โควตา ไม่ต้องสมัครผ่านระบบนี้ ให้ติดต่อครูแนะแนวหรือครูประจำชั้นสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่*** ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับสมัคร ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับสมัคร ผ่าน iPad, Tablet and Mobile ขั้นตอนการตรวจเช็คสถานะการสมัครเรียน

Web Master NPM.AC.TH

December 3, 2022