ขั้นตอนการสมัครเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ เปิดรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 รูปแบบการสมัครออนไลน์ 100% สำหรับนักเรียนประเภทสอบเข้า ***โควตา ไม่ต้องสมัครผ่านระบบนี้ ให้ติดต่อครูแนะแนวหรือครูประจำชั้นสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่***

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับสมัคร ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับสมัคร ผ่าน iPad, Tablet and Mobile

ขั้นตอนการตรวจเช็คสถานะการสมัครเรียน