รางวัลชนะเลิศ : การแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน ในงาน “อมอ. สัมพันธ์ 1445”

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน ในงาน “อมอ. สัมพันธ์ 1445” ณ โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน นายชามิล วาบา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1