รางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู จำนวน 8 ท่าน เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 31 คน ได้เข้าร่วม งานมหกรรมการศึกษาอิสลามนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st International Muslim Open House 2024) ณ ภัตตาคารสินธร สเต็กเฮาส์ ห้อง Grand Ballroom ทางคณาจาารย์เเละนักเรียนเข้าร่วมเสวนาเเละร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนร่วมออกบูธกิจกรรมแนะแนว โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 : เจาะลึกอินไซด์พิชิตทุนเเดนอาหรับ โดยมี อ.นิสรีน มะกูดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ฝ่ายวิชาการ ร่วมบรรยายเเละเเนะเเนวทุนการศึกษาต่อในประเทศคูเวต

ช่วงที่ 2 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “การใช้โซเชียลมีเดียในแบบของอิสลาม” น.ส.รสิตา หวังพิทักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เป็นตัวเเทนโรงเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันในครั้งนี้ ผลการเเข่งขัน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ อ.ประสาน ศรีเจริญ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์ ในพระบรมราชูปถัมท์ โดยมี Teacher Shalimae เป็นครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวนักเรียนและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ช่วงที่ 3 การเสวนา เรื่อง “GPS Life ถนนเเห่งความสำเร็จ เลือกได้ด้วยหัวใจที่ศรัทธา” โดยมี อ.ชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์ เป็นผู้ร่วมเสวนาเเละบรรยาย