ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน NBI

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน NBI

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการสร้างชาติ(NBI)