อบรมสาธิตการใช้อุปกรณ์ชุดตรวจ ATK และรับการตรวจ Covid-19 Antigen Rapid Test