บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกี และประเทศซีเรีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ฮัจยีเราะห์หมัด เรืองปราชญ์ และฮัจยีมุสตอฟา มีฉวี ตัวแทนคณะกรรมการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี  รับมอบเงินบริจาคจากโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสร์มัธยม ซึ่งเป็นเงินบริจาคของคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม รวบรวมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกี และประเทศซีเรีย โดยมี นายสุวินัย สมันเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม และคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวแทนมอบในครั้งนี้