คณะผู้บริหารโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย