โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ผ่านมาตรฐาน และได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนในสถานศึกษา

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม “ผ่านมาตรฐาน” สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าให้สามารถใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้

admin

November 2, 2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน NBI

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน NBI เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการสร้างชาติ(NBI)

admin

May 16, 2021

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

admin

June 14, 2020

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

บอร์ดสปอตสุริยยาตรแจ๊กเก็ตเคลื่อนย้าย เฟรม แบล็คมายองเนสนรีแพทย์ไอซ์ทิป กุมภาพันธ์ รูบิคโยโย่แพลน

admin

June 14, 2020

ตรวจสุขภาพประจำปี

บอร์ดสปอตสุริยยาตรแจ๊กเก็ตเคลื่อนย้าย เฟรม แบล็คมายองเนสนรีแพทย์ไอซ์ทิป กุมภาพันธ์ รูบิคโยโย่แพลน

admin

June 14, 2020

การประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อดำเนินการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการของกรมการขนส่งทางบก และให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

admin

June 13, 2020
1 2