ประกาศรายชื่อนักเรียน ประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสำหรับนักเรียนประเภทโควตา – วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 รายงานตัวนักเรียนประเภทโควตา (นร.+ ผปค.) เวลา 08.00 น.-12.00 น. ***มีค่าใช้จ่ายใบสมัคร 120 บาท*** – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 มอบตัวและวัดตัวสั่งตัดเครื่องแบบนักเรียน(นร.+ ผปค.) เวลา 08.00 น.-13.00 น. ***มีค่าใช้จ่ายค่าทำเนียมการศึกษา*** – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ชำระค่าเครื่องแบบนักเรียน (ผปค.) เวลา 08.00 น.-11.00 น. ***มีค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน*** – วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน เวลา 07.30 น. – […]

Web Master NPM.AC.TH

January 5, 2024

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลสำคัญของชุมชน

ด้วยโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียน รวมทั้งการสร้างความรู้จักกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชุมชน ซึ่งต่างเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่นที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ “การเรียนรู้นอกสถานที่และเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของชุมชน” โดยในภาคเรียนที่ 1/2566 ได้มอบให้คุณครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียน ได้นำนักเรียนเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่และเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของชุมชนชุมชนต่าง ๆ ห้องเรียนละ 1 ชุมชน หรือ 2 ห้องเรียนต่อ 1 ชุมชน รวม 34 ชุมชน ในพื้นที่เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ อำเภอลำลูกกา จังปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้รับการถ่ายทอดประสบการจากบุคคลสำคัญของชุมชน อีกทั้งเป็นการนำนักเรียนไปรู้จักบุคคลสำคัญของชุมชนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ และเป็นการนำนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะ และรู้จักบุคคลสำคัญของชุมชนเป็นการสร้างความภูมิใจในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใกล้เคียง อันเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว่ะซัลลัม ที่สั่งให้พี่น้องมุสลิม มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ได้รับการต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลสำคัญของชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ในการนี้ […]

Web Master NPM.AC.TH

December 24, 2023

รางวัลชนะเลิศ : การแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน ในงาน “อมอ. สัมพันธ์ 1445”

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน ในงาน “อมอ. สัมพันธ์ 1445” ณ โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครผลการแข่งขัน นายชามิล วาบา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

Web Master NPM.AC.TH

December 10, 2023

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ JBAC Futsal Upskill 2023 U 15

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล รายการ “JBAC Futsal Upskill 2023″ U 15 ณ สนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 9 ทีม แบ่งออกเป็น 3 สายๆ ละ 3 ทีม โดยคัดทีมอันดับหนึ่งและสองของแต่ละสาย เข้าไปเล่นในรอบน็อคเอาท์ ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า ทีมฟุตซอล น.พ.ม. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ภายใต้การคมุทีมของ อ.อณัฐชา บุญมากงามสง่า อ.สิทธิพงศ์ อ่อนนิ่ม และคณะนักศึกษาฝึกสอนพลศึกษา สามารถครองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยทำประตูได้ทั้งสิ้น 16 ประตู เสีย 6 ประตู ที่น่ายินดีก็คือ สามารถมีชัยเหนือทีมบดินทรเดชา 4 ด้วยผล 4-0 และเหนือทีมมัธยมวัดหนองจอก […]

Web Master NPM.AC.TH

December 10, 2023

เตะเพื่อน้อง ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัยม จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า “เตะเพื่อน้อง” ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับโรงเรียน เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน และเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในการนี้ มีทีมฟุตบอลศิษย์เก่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 18 ทีม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 9 คู่ นอกจากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวแล้ว ในงานยังมีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ด ลููกชิ้นทอด โรตี และน้ำดื่มอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ الحمل لله

Web Master NPM.AC.TH

December 10, 2023

Web Master NPM.AC.TH

December 10, 2023

นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio ได้จำนวน 59 คน

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 59 คน ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ระบบ TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio ซึ่งระบบ TCAS คือ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนสามารถยื่นความประสงค์ขอคัดเลือกได้ 4 รอบ ประกอบด้วย แบบที่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบบที่2 โควตา (Quota) แบบที่3 รอบแอดมิชชั่น (Admission) แบบที่4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สรุปรายชื่อสถาบันและจำนวนที่เข้าศึกษาต่อ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 คน 2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 6 คน 3) มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 คน 4) สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร จำนวน […]

Web Master NPM.AC.TH

February 23, 2023

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกี และประเทศซีเรีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ฮัจยีเราะห์หมัด เรืองปราชญ์ และฮัจยีมุสตอฟา มีฉวี ตัวแทนคณะกรรมการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี  รับมอบเงินบริจาคจากโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสร์มัธยม ซึ่งเป็นเงินบริจาคของคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม รวบรวมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกี และประเทศซีเรีย โดยมี นายสุวินัย สมันเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม และคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวแทนมอบในครั้งนี้

Web Master NPM.AC.TH

February 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรเพ็ญ ขำมิน ได้รับเหรียญรางวัล เนื่องจากสอบไล่คะแนนสูงสุดระดับชั้นซานาวีย์ ปีที่ 1

อัลฮัมดุลิลละฮฺโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรเพ็ญ ขำมิน นักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ผู้ที่ได้ทุนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ได้รับเหรียญรางวัลจากโรงเรียนโรงเรียนอัลมะฮัดอัดดีนีย์ ลิ้ลบะน้าต ณ ประเทศคูเวต เนื่องจากได้คะแนนสูงสุดในการสอบไล่ ระดับชั้นซานาวีย์ ปีที่1 นางสาวพรเพ็ญ ขำมิน ขณะศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาต่อเรียนฟรีระดับมัธยมศึกษาตลอดการศึกษา ณ ประเทศคูเวต ด้วยการสอบข้อเขียนได้เป็นอันดับที่ 1 (วิชาที่สอบ คือ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป) โดยโรงเรียนส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านภาษาอาหรับทุกระดับชั้นเรียน นอกจากจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับในช่วงเวลาปกติแล้ว โรงเรียนจัดให้มีการสอนภาษาอาหรับในวันเสาร์ (ตามความสมัครใจ) โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ประมวลภาพก่อนการเดินทาง

Web Master NPM.AC.TH

February 13, 2023
1 2 3