ขั้นตอนการสมัครเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ เปิดรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 รูปแบบการสมัครออนไลน์ 100% สำหรับนักเรียนประเภทสอบเข้า ***โควตา ไม่ต้องสมัครผ่านระบบนี้ ให้ติดต่อครูแนะแนวหรือครูประจำชั้นสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่*** ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับสมัคร ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับสมัคร ผ่าน iPad, Tablet and Mobile ขั้นตอนการตรวจเช็คสถานะการสมัครเรียน

Web Master NPM.AC.TH

December 3, 2022
1 2